top of page
 • Writer's pictureACADEMIA QUO VADIS

Les proves d'aptitud personal: tot allò que has de saber


Si esteu pensant en cursar un Grau d'Educació Infantil o d'Educació Primària, aquest article us interessa!

Des del 2017, les universitats catalanes requereixen la superació de les proves d'aptitud personal (PAP) per accedir a aquests estudis. Aquesta prova, a més, es fa al marge de les proves d'accés a la universitat.Què són les proves personals per als futurs mestres?

Amb l'objectiu de millorar el nivell dels docents, les PAP avaluen les competències lingüístiques i el raonament crític, així com les competències logicomatemàtiques de tots aquells alumnes que vulguin estudiar els graus d'Educació Infantil o d'Educació Primària. Aquestes proves es realitzen a totes les universitats, tant públiques com privades de Catalunya.


En què consisteixen les proves?

Els estudiants hauran de superar dos exàmens diferents:

 • Competència comunicativa i raonament crític: Avalua la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

 • Competència logicomatemàtica: Avalua la capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la raonabilitat.

La qualificació final de les PAP és Apte/No Apte. Les PAP es consideren superades (Apte) quan aquesta qualificació final sigui igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s'obté de la mitjana dels dos exàmens. Per poder fer la mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu. Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida. Sempre es faran dues convocatòries anuals, aquest any tindran lloc el dissabte 15 d'abril (convocatòria ordinària) i el dimecres 19 de juliol (convocatòria extraordinària).


Qui s'ha de presentar a les proves PAP?

Tots aquells alumnes que vulguin optar als graus d'Educació Infantil o d'Educació Primària, procedents de:

 • Batxillerat.

 • CFGS.

 • Estudiants que provinguin de sistemes educatius estrangers.

 • Estudiants que accedeixin amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per a l'accés de més grans de 40.

 • Els estudiants que no hagin aprovat les PAP amb anterioritat.


No cal que feu la prova d'aptitud personal (PAP):

 • Estudiants que hagin superat la prova el 2017, 2018, 2019 o 2020.

 • Estudiants d'anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de les PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016.

 • Titulats universitaris o equivalents.

Els estudiants estrangers que hagin estudiat fora de Catalunya podran fer l'examen en castellà.


Com et podem ajudar a superar-ho?

A l'Acadèmia Quo Vadis tenim cursos per preparar les dues fases de les proves PAP en què expliquem i treballem tots els aspectes clau que t'ajudaran a superar-les. Treballem amb materials propis i exàmens d'anys anteriors i sempre amb professors especialitzats i amb molta experiència.


Si vols més informació, truca'ns i t'informarem sobre el Curs de preparació de les Proves d'Aptitud Personal. (PAP)


Descobreix més informació a l'Acadèmia Quo Vadis o truca'ns al 640 576 630. Academia Quo Vadis
Gràcies per llegir-nos, us esperem a les nostres xarxes socials @academia_quo_vadisCommentaires


 • pixlr-bg-result%20(1)_edited
 • email-150454_640
 • whatsapp%20logo_edited
bottom of page