top of page
 • Foto del escritorACADEMIA QUO VADIS

L’Aprenentatge cooperatiu


Benvinguts de nou al bloc d'Acadèmia QuoVadis, avui us explicarem diferents tècniques on es pot dur a terme l'aprenentatge cooperatiu, un format perfecte per aprendre, cada cop més utilitzat als centres educatius. Continua llegint!


Aquí us mostrem les 3 tècniques cooperatives més importants, que serviran per a la millora de tot l'alumnat i sempre de forma inclusiva:1. UN GIR A LA REUNIÓ


En aquesta tècnica cooperativa s'ha de proposar una activitat en què s'hagin de dur a terme quatre funcions diferents (cercar informació en llibres de text, a internet, anotar solucions a problemes, fer dibuixos o esquemes, etc.).


I es proposa que tots els alumnes de cada equip han de passar per cadascuna de les funcions que s'han de fer, de manera que deixem un temps prudencial perquè tothom pugui fer la part que els ha tocat en els diferents moments (entre 3 i 8 minuts depenent de la complexitat de la labor).


Per tant, no cal que acabin la tasca, ja que s'aniran fent torns rotatius i tornaran a fer totes les funcions les vegades que sigui necessari. Els que vagin més avançats hauran d'ajudar els companys que necessitin ajuda.


Quan tots els membres de l'equip han realitzat la tasca passant per les diferents funcions 2 o 3 vegades, o els que calgui, l'equip posarà en comú la tasca i cada alumne procurarà completar les diferents parts, si s'escau.
2. GRUPS D'INVESTIGACIÓ


Aquestes tècniques, igual que les anteriors, també afavoreixen l'interès pels continguts a treballar, ja que els alumnes hauran d'investigar i cercar la informació necessària per aconseguir el seu objectiu, tant individual com comú, ajudant-se i planificant la feina.


Inicialment, els alumnes seleccionin un aspecte específic dins d'una unitat didàctica o projecte al seu equip cooperatiu.


Amb la guia del docent, els alumnes planificaran les tasques i procediments específics que empraran, així com els objectius escollits.


Per tant, hauran d'establir rols per assegurar un funcionament eficaç de l'equip: qui dirigirà i supervisarà la feina, qui preguntarà al docent en cas de dubte, qui farà les diferents tasques, etc.


I a més, s'hauran d'establir consignes d'ajuda: "Sempre que tinguis algun dubte, demana ajuda als companys de l'equip", "quan et demanin ajuda, deixa allò que estiguis fent i ajuda el company".


Els estudiants, després de desenvolupar les diferents tasques els havia tocat, analitzaran i avaluaran la informació, i planificaran com es pot resumir per poder-la presentar i exposar als companys.


Finalment, cadascun dels equips haurà de fer una presentació interessant del seu treball per induir els altres equips a ampliar el tema, si així ho volen.


I per tancar el treball, es realitzarà una avaluació tant per part del docent com dels altres equips per valorar la cerca dinformació i lexposició de lequip que fa la presentació.

Academia de refuerzo

mejores técnicas de estudio3. TUTORIA ENTRE IGUALS


Aquesta tècnica cooperativa consisteix a desenvolupar una feina per parells complexa. Per tant, igual que en les tècniques anteriors, els alumnes ja hauran d'estar força acostumats a treballar de manera cooperativa.


Inicialment, formarem parells per nivells, no gaire distants, dins un mateix curs o dins un mateix cicle.


El docent haurà de decidir quin dels dos alumnes de cada parella serà el tutor i qui en serà el tutoritzat. I haurem de vetllar perquè aquestes parelles siguin estables almenys durant un trimestre sencer.


Passos previs:

 • Entre tot el grup classe, es parlarà sobre les funcions del tutor i del tutoritzat, de l'oferiment d'ajuda per part del tutor i de la demanda, per part del tutoritzat.

 • També es pot planificar una sessió de modelatge davant de tot el grup classe perquè quedi clar en què consisteix aquesta tècnica cooperativa

 • El docent escollirà un text per llegir durant una sessió

 • El tutor se us prepararà (durant una sessió o bé a casa)


Inici de la sessió:

 • Atès que el tutor ja s'haurà preparat la lectura, la parella parlarà sobre el text (títol, autor, possible contingut, etc.)

 • Seguidament, el tutor fa una lectura en veu alta pel seu tutoritzat

 • Després, tots dos llegiran el text en veu baixa

 • I quan hi siguin, el tutoritzat llegirà el text en veu alta

 • Tot seguit, el tutoritzat haurà de dir què ha entès, quines dificultats ha trobat, etc.

 • I el tutor aportarà la informació que pugui per part seva

 • Entre tots dos emplenaran un registre explicant com ha anat, quines dificultats han trobat, què es comprometen a millorar durant la sessió següent, realitzaran propostes, etc.


Clases de refuerzo en Premia de Mar

4. Posa-les en pràctica!

En l'Acadèmia Quo Vadis de Premià de Mar oferim classes de suport per dotar els alumnes dels instruments necessaris perquè obtinguin els millors rendiments i resultats del seu treball. Ajudem cada alumne a desenvolupar-se i evolucionar en cada matèria, treballant els hàbits i tècniques d'estudi de manera personalitzada.

Apunta't a les nostres classes de reforç particulars o en grups reduïts. Descobreix més informació a Academia Quo Vadis o llámanos al 640 576 630. Academia Quo Vadis
Gràcies per llegir-nos, us esperem a les nostres xarxes socials @academia_quo_vadis8 visualizaciones0 comentarios

コメント


 • pixlr-bg-result%20(1)_edited
 • email-150454_640
 • whatsapp%20logo_edited
bottom of page