top of page
  • Writer's pictureACADEMIA QUO VADIS

Què entenem per reforç i ampliació escolar a Quo Vadis?

Benvinguts de nou al bloc d'Acadèmia Quo Vadis, avui us explicarem més sobre nosaltres i què entenem per reforç i ampliació escolar i com gestionem cada alumne de manera personalitzada. Segueix llegint.El reforç escolar és l'acció que duem a terme en QUO VADIS sobre els nostres alumnes, pares i escoles, per ajudar a alumnes amb dificultats escolars i / o que vulguin millorar el seu rendiment escolar.


L'alumne és la part central de l'reforç escolar. En QUO VADIS entenem que cadascú és diferent, especial, i s'ha de sentir sempre valorat. Per tant, només entenem el reforç escolar si és personalitzat, és a dir, si s'adapta a el nivell inicial i ritme d'aprenentatge de cada alumne. L'orientació cap a l'alumne és doncs total, i procurem en tot moment que l'alumne sigui part activa en els processos d'aprenentatge.


Des de l'inici QUO VADIS es responsabilitza de fer un bon diagnòstic del grau de coneixements de l'alumne, dels hàbits organitzatius i actitudinals que té adquirits i no adquirits, del seu grau de motivació i actitud cap als aprenentatges, i finalment de la detecció de possibles trets associats a diferents trastorns d'aprenentatge, com el TDAH o la dislèxia. Un cop el diagnòstic ha estat consensuat amb els pares, aplicarem la metodologia i pautes psicopedagògiques de forma personalitzada per aconseguir els objectius plantejats.


Generalment, els objectius del reforç escolar de QUO VADIS persegueixen que l'alumne millori els seus resultats acadèmics, s'imposi autodisciplina a mesura que vagi arribant hàbits, adquireixi un sentiment de responsabilitat i autonomia creixent, i que gaudeixi d'una bona salut emocional i autoestima.


És bàsic que els pares vagin ben coordinats amb els professionals en reforç escolar de QUO VADIS. Abans de res, es té una primera entrevista en profunditat amb el coordinador per recollir informació i fer una primera aproximació a la diagnosi.

A la primera entrevista es proporcionen pautes psicopedagògiques pràctiques perquè, tant els pares com els alumnes, puguin començar a posar en pràctica tant des de casa com des de l'escola. S'explica com funcionen les classes de reforç escolar i les tutories organitzatives de QUO VADIS, què s'espera d'l'alumne, i en quins moments demanarem col·laboració als pares. Per exemple, en la tutoria organitzativa, hi ha una part central dedicada a l'seguiment de l'agenda escolar i la confecció de plans d'estudi setmanals individualitzats. Si els pares revisen setmanalment aquests plans d'estudi i el signen, l'adquisició d'hàbits d'estudi per part de l'alumne s'accelera. També és molt important que els pares donin feedback a tutor de QUO VADIS respecte a si els plans d'estudi realitzats a l'acadèmia s'ajusten a la realitat del que està passant a casa; en aquest sentit es poden posar en contacte amb el tutor en qualsevol moment per tractar d'aquest tema o de qualsevol altre.


L'escola també és part important en els processos d'aprenentatge dels nostres alumnes. Des QUO VADIS no podem obviar que gran part de la jornada transcorre allà, i que el reforç escolar ha de ser el complement ideal a la formació i educació que es dóna des de casa i des de l'escola.


La coordinació amb l'escola se sol produir entre el tutor de l'acadèmia i el tutor de l'alumne a l'escola. Abans, però, d'iniciar la coordinació amb l'escola, se sol tenir una segona entrevista amb els pares a les sis setmanes reals des que l'alumne va començar el reforç escolar. En aquest punt sol·licitem permís per contactar amb l'escola.


En les coordinacions amb l'escola informem el pla de treball de l'alumne a QUO VADIS, de com ho veiem i quin rendiment està tenint en les classes de reforç escolar i tutories organitzativa, de quins objectius trimestrals ens hem plantejat, etc. Des de l'escola, ens solen explicar la realitat de l'alumne a l'escola, si hi ha hagut millora des que vas agafar a la nostra acadèmia, etc. Finalment hi ha un intercanvi de recomanacions i pautes a seguir tant a l'escola com a QUO VADIS, per anar el màxim de coordinats.


En QUO VADIS orientem el nostre reforç i ampliació escolar a Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius.


Us esperem al proper post del nostre blog, compartiu a les vostres xarxes socials. Si necessites més informació sobre totes les formacions contacta'ns trucant a al 640 576 630 o escrivint a info@academiaquovadis.es.


Visita la nostra web: www.academiaquovadis.es

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • pixlr-bg-result%20(1)_edited
  • email-150454_640
  • whatsapp%20logo_edited
bottom of page